Adatkezelési tájékoztató


1. Bevezetés.

Adatai kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el. A Vásárlóink, regisztrált ügyfeleink tekinthetők Érintettnek, a Szolgáltató pedig Adatkezelőnek minősül a fenti jogszabály alapján.

2. Adatkezelés jogalapja, adatkezelési tájékoztató.

A Meló-Diák Taneszközcentrum Kft. adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Székhely/postázási cím: 3980, Sátoraljaújhely, Petőfi  út 1. 1/2.
Adószám: 13059138-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-010452
Regisztrált domain:
taneszkozcentrum.hu
Tel.: +36 (47) 521-048, Fax: +36 (47) 521-049

3. Érintettek hozzájárulása.

Az érintett a megrendelés során az ÁSZF elfogadásával hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez.

4. Adatkezelés célja, kezelt adatok köre.

4.1. Megrendelés: a weboldalon történt regisztráció vagy a megrendelés során megadott személyes adatokat (név, cím, e-mail cím, lakcím, irányítószám, szállítási cím, telefonszám) cégünk tárolja, a vásárlás nyilvántartása, visszakereshetősége és a kapcsolattartás céljából.

A webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés:


Személyes adat Az adatkezelés célja
Felhasználói név Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail cím Kapcsolattartás céljából szükséges.
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése miatt szükséges.
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.
Adószám A szabályszerű számla kiállítása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

5. Adatkezelés időtartama.

Szolgáltató (adatkezelő) a megrendelés során megadott személyes adatokat mindaddig tárolja, amíg az Érintett az adatbázisból történő törlését nem kéri.

6. Adatkezelés elvei.

Személyes adatait harmadik fél részére nem adjuk át és bizalmasan kezeljük, kivételt képez a termék kiszállítása (a szerződés teljesítése) érdekében az alvállalkozónként működő futárszolgálat részére történő név, lakcím és telefonszám átadása, aki a tőlünk kapott adatokat nem jogosult kezelni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

7. Tájékoztatás az Érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségekről.

Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, zárolását. Személyes adatainak kezelésével/helyesbítésével/törlésével kapcsolatban kérdéseit, észrevételeit, illetve kérelmét az ügyfélszolgálatunknak írt elektronikus levélben vagy postai úton Szolgáltató székhelyére vagy ügyfélszolgálatára címzett levélben küldheti meg. Amennyiben nem ért egyet személyes adatainak kezelésével, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
fordulhat (www.naih.hu), továbbá bíróság előtt érvényesítheti igényét.

Kelt.: Sátoraljaújhely, 2018.05.24.